Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Nelikime abejingi patyčioms ir smurtu, Banga, p. 5 (Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis)

Autorius: Genovaitė Jurevičienė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, data: 2008 01 16
Tiražas: 5535; Rubrika: Nenurodyta

"Visi nori pakeisti pasaulį, bet niekas nenori pradėti nuo savęs" (R. Williams)

Vis dažniau žiniasklaida informuoja mus apie įvairias smurto apraiškas visuomenėje. Tačiau ką ir kiek mes žinome apie smurtą ir patyčias aplink mus? Skaudžiausia, kad aktyviau imamasi represinių priemonių po žiaurių, skaudžių įvykių. O gal susitelkę būtume pajėgūs "užbėgti už akių" nors daliai jų? Pasiekėme epideminį lygį
Šių eilučių autorė ir Gargždų "Kranto" vidurinės mokyklos socialinė pedagogė R. Rumbutienė bei Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jolita Narkevič gruodžio mėnesį dalyvavome Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokykloje". Norėtųsi su skaitytojais pasidalinti mintimis ir pamąstymais apie šią problemą, nes dabartinė smurto plitimo tendencija yra daugiau nei pavojinga.

Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus, sveikindamas konferencijos dalyvius, išreiškė viltį, kad esame pajėgūs įveikti smurtą, kad nesame vieniši ir galime remtis kitų šalių patirtimi. Prezidentas konferenciją pavadino esminio lūžio tašku. Jam pritarė LR Seimo pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius, pabrėždamas, kad smurto problema yra pripažinta valstybiniu lygiu ir tokio pobūdžio programoms įgyvendinti kitų metų biudžete skirtas ne vienas milijonas litų. Konferencijos atidaryme kalbėję LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V. Domarkas, LR sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius D. Numgaudis, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė vienas kitą papildydami kalbėjo, jog patyčios ir smurtas Lietuvoje pasiekė epidemiologinį lygį, susirūpinimą kelia patyčios, prievarta šeimose, mokyklose, globos institucijose, ligoninėse, plačiąja prasme - visoje visuomenėje. Lietuva yra tarp valstybių, pasižyminčių aukštais prievartos rodikliais. Apklausų duomenimis, net 70 proc. mokinių yra patyrę patyčias, o iš jų - 56 proc. patirtų smurto atvejų - mokykloje.

Kauno medicinos universiteto profesorius A. Zaborskis, pristatydamas patyčių Lietuvos mokyklose HBSC tyrimo duomenis, paminėjo, jog tarp 38 šalių pagal patyčias patyrusių mokinių skaičių Lietuva užima paskutinę vietą: Slovakijoje patyčias patiria 3-4 proc. vaikų, o Lietuvoje šis skaičius siekia 28 proc. Patyčias patiria 28 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, kad patys tyčiojasi iš kitų, prisipažino 30 proc. berniukų ir 21 proc. mergaičių. Todėl manau, jog kelių paminėtų skaičių pakanka, kad susimąstytume ir suprastume, kaip yra svarbu, kad į šios problemos sprendimą įsijungtų mokyklų bendruomenės, tėvai, žiniasklaida, visos institucijos, kurios neabejingos, kad vaikas gyventų saugiame pasaulyje.

Padėkime visi, kurie galime

Labiausiai pastebima smurto pasekmė - tai saugumo jausmo sumažėjimas. Mokyklos jau nebegalime vertinti kaip ramybės ir saugumo salos. Dažniausios smurto formos - smurtas tarp mokinių. Tačiau tenka girdėti ir tokius atvejus, kai mokytojas patiria mokinių smurtą ar atvirkščiai. Žmonės mažai bendrauja, nusikaltėliai jaunėja. Būtinas bendradarbiavimas ir problemos sprendimas visais lygmenimis. Tik bendradarbiaudami mes nustatysime bendras problemas, išsiaiškinsime spragas ir galėsime priimti bendrus sprendimus. Raginu nesitaikstyti su smurtu, nepalikti jokios terpės patyčioms, ugdyti toleranciją, bendravimo kultūrą, būti atviriems pokyčiams.

Vaike, jei Tau sunku, jei Tave žemina arba turi kitokių problemų, nelik vienas, kai sunku ir norisi pasikalbėti, skambink (nemokama Vaikų linija tel. 8 800 01111 arba Klaipėdos Vaikų linija tel. (8 46) 342253), rašyk (el. paštu www.vaikulinija.lt arba laišką adresu: "Vaikų paštas", Vytauto g.15, 08118 Vilnius), ateik (pas savo mokyklos psichologą arba į Klaipėdos rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą).

Moksleivi, ir Tu gali padėti! Būk draugiškas su vaiku, kuris patiria patyčias. Parodyk jam, kad Tu matai ir Tau rūpi, kas su juo vyksta. Nesityčiok, nors taip elgiasi Tavo draugai. Nesityčiodamas Tu parodysi priekabiautojams, kad galima elgtis ir kitaip.

Mokytojau, matyk problemą! Išsiaiškink, kodėl vaikas nesugeba valdytis, kontroliuoti savęs, kokios problemos jį slegia.

Po šių žodžių girdžiu mokytojų balsą: "Mokyklos neturi priemonių, nėra programų vykdyti patyčių prevenciją, mokytojų rankos yra "surištos" ir jie neturi jokių įgaliojimų imtis kokių nors veiksmų." Ugdymo įstaigos gali ir nieko nedaryti, atsakomybę palikdamos teisėsaugos pareigūnams, tėvams, kaltindami dabartinę politinę, socialinę ir ekonominę situaciją Lietuvoje.

Žinoma, jie bus teisūs, bet nieko nedarant smurtas nedings. Mokyklos turi imtis priemonių, mokytojas visada gali ir turi vadovauti, kontroliuoti ir valdyti aplinką. Manau, kad ir žiupsnelis pastangų atneš apčiuopiamų rezultatų. Būtinas sisteminis švietimas ir adekvatus požiūris į jaunimo rizikingą elgseną ir sveikatos ugdymą, kuris turi tapti privaloma bendrojo lavinimo dalimi. Be to, tai turi būti kompleksinis jaunimo, jį supančios aplinkos ir šeimos ugdymas, nes tik tokia sistema gali užtikrinti visų auklėtojų, ugdytojų ir visuomenės lūkesčius.

Įgyvendinsime specialią programą

Iškilo poreikis įgyti žinių apie kovą su smurtu ir konfliktų sprendimą bei saugaus mikroklimato formavimą mokyklose, todėl nuo 2008 m. Klaipėdos rajono švietimo centras ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius Klaipėdos rajono mokyklose savanoriškumo principu pradės įgyvendinti LIONS QUEST programą. Tam reikalingas specialus mokytojų, socialinių pedagogų ir mokyklos vadovų pasirengimas, mokomoji medžiaga ir mokyklos bendruomenės noras rūpintis savo ugdytinių socialiniu ir emociniu mokymu, jų saugumu, krizių prevencija ir tvirta pozicija sveikos gyvensenos atžvilgiu.

Norintys plačiau sužinoti apie programą LIONS QUEST, kviečiami sausio 18 d. 10 vai. dalyvauti Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje vyksiančioje konferencijoje, kurioje bus pristatoma ši programa ir neseniai dienos šviesą išvydęs leidinys "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinės programos įgyvendinimas Klaipėdos rajono bendrojo lavinimo mokyklose".
Nelikime abejingi jaunimo žalingų įpročių prevencijai. Laimėsime visi.


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt