Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Mokykla be patyčių, Vilniaus krašto savaitraštis, p. 3 (Vilniaus rajonas, Vilniaus apskritis)

Autorius: Parengė Jolanta Pašutienė, Kalvelių 2-osios vidurinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, data: 2008 02 07
Tiražas: 300; Rubrika: Nenurodyta

Jau 4 metus Vaikų linija vykdo aktyvią kampaniją "Nustok tyčiotis". Šios kampanijos pagrindinis tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į smurtą, priekabiavimą. Išvykų į mokyklą metu Vaikų linijos darbuotojų komanda organizuoja seminarus, susitikimus su mokiniais, su kuriais kalbama apie jiems aktualias temas, kylančias problemas, jų sprendimo budus, informuojama apie teikiamą psichologinę pagalbą telefonu, laiškais ir internetu.

Mūsų mokykloje vaikų linijos atstovai organizavo seminarą "Kurkime mokyklą be patyčių". Seminaro metu mokytojai įgijo daug informacijos apie vaikų patiriamą skriaudą, pašaipas, smurtą tiek šeimoje, tiek mokykloje, nagrinėjo keblias ir kritines situacijas, ieškojo būdų, kaip padėti vaikams, kurie yra patyčių aukos ir patyčių organizatoriai. Šis seminaras paskatino mokykloje atlikti tyrimą "Ar aš mokykloje saugus?" ir sužinoti, kaip pradinių klasių mokiniai jaučiasi mokykloje, ar noriai eina į pamokas, ką mano apie savo klasės draugus, kas, jų nuomone, yra patyčios ir ar jie jas patiria. Atlikti tyrimai parodė, kad dauguma mūsų mokyklos pradinių klasių mokinių patiria vienokią ar kitokią skriaudą. Iš vienų dažniausiai tyčiojamasi dėl to, kad gavo neigiamą vertinimą, kad nemadingai rengiasi, iš kitų - dėl fizinių trūkumų. 83 proc. pradinukų mokykloje jaučiasi gerai, jie noriai lanko pamokas, puikiai sutaria su klasės draugais ir mokytojais, 17 proc. vaikų mokykloje jaučiasi nesaugūs dėl patiriamų sunkumų. Patyčias mokiniai apibūdino gana tiksliai. Jų manymu, patyčios yra erzinimas, mušimas, pravardžiavimas, stumdymas. Iš tiesų, patyčios - įvairus elgesys, kai vaikai žemina ar tyčiojasi vieni iš kitų.

Su mokiniais daug kalbama apie draugiškumą, jautrumą, tolerantiškumą, tačiau šeimoje ar netinkamoje aplinkoje įgiję neigiamą patirtį, vaikai net nepastebi, kad iš kitų šaiposi, tyčiojasi ir žemina ne tik žodžiais, bet ir poelgiais. Į mokyklą ateina įvairią patirtį sukaupę vaikai. Todėl mokykloje labiausiai ir išryškėja mokinių gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, atsakomybės jausmas, pareigingumas. Sunku dirbti klasėje, kai yra mokinių, turinčių elgesio problemų. Tokie mokiniai dažniausiai savo netinkamu elgesiu stengiasi atkreipti į save dėmesį. Jie rėkimu, mušimusi, prasi-vardžiavimu siekia lyderio pozicijos.

Neigiamų emocijų vaikams kelia net žiniasklaida. Juk periodiniuose leidiniuose, televizijos laidose gausu informacijos apie smurtą, neapykantą, bėgimą nuo atsakomybės ir pan. Daugelio animacinių filmukų herojai dažniausiai būna pikti, kerštingi, savanaudiški, jie nuolat kovoja dėl to, kad pakenktų kitiems. Laimėję kovą, blogiukai skriaudžia ir šaiposi iš pralaimėjusiųjų. Vaikai susidomi neigiamų personažų elgesiu ir daugeliu atvejų kartoja jų poelgius tyčiodamiesi iš savo bendraamžių. Patyčias vaikai gali patirti beveik visur: mokykloje, pakeliui į mokyklą ar grįžtant išjos, autobuse, kieme ir kitur.

Siekiant išvengti nemalonių išgyvenimų, tarptautinė nevyriausybinė organizacija, reziduojanti Londone "Partnership for Children", sukūrė programą "Zipio draugai", kuri vykdoma ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pirmosiose klasėse. Lietuvoje programa pradėta įgyvendinti viešosios įstaigos "Vaiko labui" 2000 metais. Jau tada daugelis mokyklų aktyviai įsitraukė į šios programos veiklą. Ne išimtis ir mūsų mokykla. Kadangi programa gerai dera su bendrosiomis mokyklų programomis ir jas papildo, vedamos valandėlės integruojamos į įvairių dalykų pamokas ir papildomąjį ugdymą. Programą sudaro šešių pasakojimų ciklas "Zipis ir jo draugai". Zipis yra vabaliukas, o jo draugai -keletas mažų vaikų. Jau po kelių pravestų valandėlių pirmokėliai taip susidraugauja su naujaisiais draugais, kad nekantraudami laukia kito susitikimo. Vaikai kartu su pagrindiniais pasakojimų veikėjais pasineria į nelengvą mažųjų pasaulį, kur susiduria su daugeliui gerai žinomais dalykais: draugyste, bendradarbiavimų, vienatve, tarpusavio santykiais, konfliktų sprendimu. Valandėlių metu mokiniai atlieka įvairias užduotis (piešia, diskutuoja, vaidina). Šiomis užduotimis siekiama padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį.

Įgyvendinant programą "Zipis ir draugai", mokiniai skatinami aiškintis, savarankiškai mąstyti, ieškoti būdų, kaip elgtis patekus į keblias ir nemalonias situacijas.
Taigi siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėkime jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa "Zipis ir draugai" yra puiki priemonė sumažinti ar visai "išnaikinti" patyčias mokykloje.


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt