Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Ugdomi socializaciniai gebėjimai

Autorius: Petras Urbonas
Naujas rytas, Kauno apskritis, Raseinių rajonas, 2009 02 04, psl. 2, 5
Periodiškumas: Kelis kartus per savaitę. Tiražas: 3570. Šaltinio tipas: Rajonų spauda 

Šių dienų reformuojamoje mokykloje bendrasis ugdymas orientuotas į mokinį, jo poreikius, gebėjimus, kūrybinių galių plėtojimą, pagarbos ir darnos poreikių brandinimą.
Kaip pažymi Ariogalos gimnazijos socialinė pedagogė Rima Draukšienė paaugliai aktyviai domisi supančia aplinka, ieškodami gyvenimo prasmės ir tiesos, kopijuoja suaugusiųjų gyvenimo braižą. Nors mokykla atskleidžia bendrųjų žmogaus vertybių universalumą tačiau mokiniai ne visada susimąsto, kaip šios vertybės lemia mūsų asmeninį ir visuomeninį gyvenimą kaip jos puoselėja pagarbą žmogaus orumui ir tolerancijai, artimo meilei ir tiesai.
Reikia pripažinti, kad ne visiems pavyksta atsispirti neigiamiems socialiniams reiškiniams, tinkamai bendrauti. Kai kuriems mokiniams trūksta gerų socializacinių gebėjimų: savarankiško sprendimų priėmimo, kritiško mąstymo, pozityvių santykių užmezgimo ir palaikymo su kitais, stokojama dorovinių vertybių pripažinimo ir laikymosi.
Kritiškai reikėtų vertinti ir kai kurių tėvų dėmesio stoką socialinių įgūdžių, pažintinės veiklos, vaiko saviraiškos lavinimui. Dėl finansinių šeimos nepriteklių ne visi mokiniai gali vykti į ekskursijas, išvykas.
Ariogalos gimnazijoje mokiniai mokomi kartu spręsti bendras mokymosi ir kultūrinės veiklos problemas, kryptingai ugdomas socialinis jautrumas, asmeninė atsakomybė už savo gyvenimą ir pareigingumas darbe. Socialinė pedagogė R.Draukšienė pastebi, kad mokykloje specialistai, mokytojai nuosekliai dirba, analizuodami ir spręsdami klasių kolektyvuose kylančius konfliktus, patyčių, nedrausmingo elgesio atvejus. Organizuojamos klasės valandėlės "Mokymosi motyvacija", "Vertybių aukcionas", "Kaip atpažinti draugą", "Atsakomybė" ir kt. Socialinė pedagogė R.Draukšienė padeda mokytojams efektyviai spręsti mokinių blogo lankomumo, mokymosi sunkumų priežastis.Trejus metus mokykloje buvo vykdomas vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projektas "Versmė", dvejus metus - pirminės narkomanijos prevencijos projektas "Nebijok gyventi".
Gimnazijoje mokinių mokymui spręsti konfliktiškas ir prieštaringas situacijas, įveikti įtampas, tarpusavio darnai stiprinti, vadovaujant R.Draukšienei, buvo parengtas 2-jų metų (2007 - 2009) trukmės projektas "Gyvenimo abėcėlė". Šio projekto tiksluose buvo užsibrėžta plėtoti mokinių socializacijos galimybes, sudaryti jiems sąlygas lavinti saviraišką, pažinimą ugdyti dorovines vertybes bei teigiamą asmeninę patirtį. Keliamuose uždaviniuose buvo numatytos pažintinės kelionės į Vilnių, Jonavos rajoną parengta medžiaga konkursams, renginiams, skatinantiems mokinių saviraišką. Gimnazijos bendruomenei buvo organizuojami seminarai, ugdantys vertybines nuostatas, tobulinantys bendravimo patirtį. Projektui įgyvendinti buvo sudaryta mokinių iniciatyvinė grupė, kurioje kūrybingai dirbo M.Reifonas, R.Reifonaitė, E.Butkutė, A.Gečiūtė, S.Stefanovičius, A.Bagdonavičiūtė, A.Žukauskaitė, S.Gūdžius ir kt.
2007 - 2008 metų "Gyvenimo abėcėlės" programoje atsispindėjo šviečiamojo, socialinio, kultūrinio pobūdžio veikla. Socialinė pedagogė R.Draukšienė pasakoja, kad 2008 metų projekto vertybiniai orientyrai buvo kūrybiškai plėtojami ir veiksmingai įgyvendinti. Mokiniai aplankė Birštono muziejų, sakralinį muziejų, Nemuno kilpų regioninį parką Vytauto kalną susipažino su šių vietovių kultūriniu, istoriniu, gamtiniu paveldu.
Malonų įspūdį paliko susitikimas - popietė "Pažinkime vieni kitus" su Kauno rajono P.Dovydaičio Čekiškės vidurinės mokyklos mokiniais. Gimnazistė R.Reifonaitė pažymi, kad abiejų mokyklų dalyviai atskleidė vieni kitiems savo gebėjimus, bendravimo įgūdžius, aptarė abiem pusėms rūpimus užklasinės veiklos klausimus. Jaukioje aplinkoje vyko prasmingi kultūrinės krypties renginiai: skambėjo muzika, aidėjo dainos, buvo kuriama "Nuoširdumo reklama", pasaka "Susitikimas", galvojami receptai, įkvepiantys žmones maloniems, draugiškiems santykiams, pasakojamos linksmos istorijos.
Pagal projektą"Gyvenimo abėcėlė" gimnazijoje vyko atmintinas vakaras - naujojo mokinių prezidento Aurimo Petrausko inauguracija. Aurimas mokosi antroje gimnazijos klasėje. Jis - vienas geriausių mokinių, aktyvus mokinių tarybos narys, dalyvauja dviejuose tarptautiniuose projektuose, organizuoja renginius.
Pasisekimą turėjo šokių konkursas "Auksinė kurpaitė", kuriame dalyvavo žemesniųjų klasių mokiniai. Buvo šokamas valsas, polka, rokenrolas, pasakojama apie šokių istoriją jų kilmę, tėvynę.Šiam renginiui vadovavo direktoriaus pavaduotoja M.Kvietkuvienė.
Daug gerų emocijų suteikė adventinis - kalėdinis vakaras, kuris buvo organizuotas, laikantis lietuvių papročių ir tradicijų. Mokiniai, vadovaujami mokytojos L.Neverdauskienės ir socialinės pedagogės R.Draukšienės, žaidė, bendravo, giedojo adventines giesmeles.
Geri atsiliepimai buvo apie seminarą "Kas yra lyderis?". Jame buvo akcentuojama gebėjimas kritiškai įvertinti savo kompetenciją bei patirtį, stengtis nuolatos mokytis ir tobulėti.
Seminaro dalyviai sužinojo, kokių savybių reikia, kad galėtų telkti kitus veiklai, būtų pripažintas.
Apibrėžtą svarbą turėjo seminaras "Apie patyčias", kurį vedė lektoriai iš Vaikų linijos. Liūdina tas faktas, kad Lietuvoje yra daugiausia tiek vaikų, patiriančių patyčias, tiek besityčiojančių iš kitų. Psichologai teigia, kad smurtui atsirasti yra dvi būtinos sąlygos: žmogus neturi tokių jausmų kaip užuojauta, baimė dėl pasekmių, kaltė, kurie jį sulaiko nuo smurto. Žmogus nežino kitų, nesmurtinių būdų, kaip atgauti savigarbą.
Patyčių pasekmės sunkios, - vaikas jaučiasi prislėgtas, išgyvena nerimą prasčiau save vertina, jaučiasi nesaugus.
Seminare buvo aptariamos patyčių prevencijos programos, kurios įgyvendinamos klasės ir individualiu lygiu. Pažymėtas svarbus tėvų vaidmuo patyčių prevencijoje. Šis projektas padėjo sužadinti mokinių kūrybos norą kurti, kūrybos džiaugsmą įskiepyti tauresnius bendravimo būdus, atskleisti žinių galią būtiną asmens tobulėjimui.
Šiais mokslo metais projektinė programa tęsiama toliau. Gimnazijoje vykdoma mokinių prevencinė veikla renginių metu bei integruojant į dėstomus dalykus. Specialistai veda užsiėmimus rizikos grupės mokiniams. Socialinės pedagoginės pagalbos komanda, lankomumo komisija kiekvieną mėnesį organizuoja posėdžius, kurių metu aiškinasi mokinių blogo lankomumo, mokymosi sunkumų, bendravimo problemų priežastis, bendradarbiauja su mokinių tėvais, institucijomis.
Gimnazijoje bus organizuojami informatyvūs renginiai, pažintinės kelionės į Lietuvos įžymesnes istorines vietas ir kt.
Projekto "Gyvenimo abėcėlė" 2-ajai daliai įgyvendinti bus taikomi nauji, veiksmingi metodai mokinių savęs realizacijai, organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis, kūrybiniai vakarai, išvykos į kitas mokyklas, seminarai ir kt.


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt