Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
     Senesnė informacija
     Savaitė BE PATYČIŲ
     Pagalba suaugusiems
     Draugystės karnavalas
     Apyrankės "Be patyčių"
     Kuriame mokyklą be patyčių
     Patyčios - kas tai?
     Tėvams
     Vaikams
     Mokykloms
     Patyčių prevencijos programa Pilaitės vidurinėje mokykloje
     Naudinga literatūra apie smurto ir patyčių prevenciją
     Naudingos interneto svetainės apie patyčias ir jų prevenciją
     Filmai apie patyčias ir jų prevenciją
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Patyčių apibūdinimas bei formos

Patyčių apibūdinimas
Lietuvių kalboje nėra tikslaus termino, apibūdinančio patyčių reiškinį, kuris atspindėtų visą elgesio įvairovę, būdingą patyčioms. Galime rasti įvairių žodžių, skirtų šiam reiškiniui įvardinti: priekabiavimas, priekabės, užgauliojimas, ujimas, kabinėjimasis, skriaudimas, pažeminimas, erzinimas. Dažniausiai vartojami terminai – patyčios ir priekabiavimas. Tačiau terminas "priekabiavimas" neretai yra suvokiamas labai  siaurai – kaip seksualinis priekabiavimas.

Nors daugiau kalbame apie šio reiškinio ypatumus vaikų ir paauglių tarpe, tačiau jis yra būdingas ne tik vaikams ir paaugliams – patyčios vyksta ir šeimoje, ir tarp suaugusiųjų darbe.

Svarbiausios patyčių savybės:

 • Patyčios apima tyčinius veiksmus;
 • Šis elgesys yra pasikartojantis;
 • Patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara.

Žodžiai, apibūdinantys patyčias

Lietuvių kalba yra turtinga žodžiais, apibūdinančiais patyčių reiškinį. Randame visą eilę žodžių, kurie gali būti vartojami kaip sinonimai, kalbant apie vaikų tarpusavio priekabes (Lietuvių kalbos žodynas, 2002):

 • Patyčios - ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyčiojimasis; juokavimas, juokai, pokštas
 • Užgaulioti - įžeidinėti
 • Skriausti - daryti skriaudą, nuoskaudą, neteisybę, engti, spausti
 • Uiti - nuolatos barti, keikti; laikyti nieko vertu, niekinti
 • Priekabiauti - ieškoti priekabių, kibti
 • Niekinti - rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto, be pagarbos; laikyti menku, neturinčiu reikšmės dalyku.
 • Erzinti - pajuokti, tyčiotis;
 • Kaikinti - erzinti, pykdyti, tyčiotis;
 • Pažeminti - sumenkinti, paniekinti
 • Pajuoka - pajuokimas, patyčios; pajuokimo, patyčių objektas
 • Pajuokti - ką pašiepti; kuo tyčiotis;
 • Šaipytis - pajuokti, pašiepti;
 • Engti - spausti, varginti, kamuoti, slopinti
 • Kabinėtis - priekabių ieškoti, kibti prie ko
 • Skaudinti - teikti skausmą, daryti, kad būtų nemalonu, žeisti, užgauti;

Nebūna normalių patyčių - patyčios tai ne humoras. Juokaujama norint pralinksmėti, tyčiojamasi - norint įskaudinti.

Patyčių formos

Vaikai gali pačiais įvairiausiais būdais vieni iš kitų tyčiotis, kabinėtis, skaudinti vienas kitą. Yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės patyčios:

Tiesioginės patyčios - kai vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas savo bendraamžių, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.

Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas.

Taip galima išskirti patyčių formas pagal tai, kokia agresija yra naudojama vaikui įskaudinti:

Žodinės patyčios – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie žmogaus kūną, religiją, tautybę, negalią, išvaizdą, "juokeliai", užrašai apie vaiką, vaiką skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas.

Žodžiai, apibūdinantys žodines patyčias

 • Žodinėms patyčias apibūdinti lietuvių kalboje gali būti naudojami tokie žodžiai ir išsireiškimai:
 • įžeisti – konkrečiais poelgiais ar veiksmais sukelti dvasinį sopulį, įskaudinti; paniekinti; pažeminti, parodyti nepagarbą;
 • įgelti – įkąsti, įdurti; įžeisti;
 • į akis užspjauti – pažeminti, paniekinti;
 • apkalbėti - ką nors bloga apie kitą pasakyti, apšmeižti;
 • burnoti - piktai kalbėti, piktžodžiauti, keikti;
 • keikti - minėti ką piktais, negražiais žodžiais, plūsti;
 • plūsti - keikti, koneveikti;
 • dergti - žodžiais bjauroti, plūsti, šmeižti, niekinti.

                      

Fizinės – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas ar spardymas, kumščiavimas, stumdymas, rankos užlaužimas, spjaudymas, daiktų gadinimas ir atiminėjimas, drabužių gadinimas, plaukų pešiojimas. Tai yra puikiai žinomas elgesys, kuris dažnai vadinamas žargonu, pavyzdžiui: "podnožkė", "pijavkė", "grūšia", "dilgėlė".

Žodžiai, apibūdinantys fizines patyčias

 • mušti – teikti skausmą smūgiais
 • daužyti – mušti, pliekti,
 • kumščiuoti – kumščiu mušti;
 • spardyti – sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais;
 • spjaudyti – tėkšti iš burnos seiles, skreplį; niekinti
 • lupti – prievarta imti, reikalauti; spausti, engti, išnaudoti;
 • kulti – mušti, perti, daužyti;
 • apkulti – apmušti, apdaužyti;
 • perti - mušti, pliekti;
 • tvoti - stipriai suduoti, šerti, smogti; smarkiai mušti;
 • pliekti - smarkiai mušti, plakti; smarkiai kritikuoti;
 • mušnoti – tapšnoti; mušinėti.

             

 

Sudėtinės - tai tokios elgesio formos, kurios apima ir žodinius, ir fizinius veiksmus. Pavyzdžiui, reketas, vertimas daryti tai, ko vaikas nenori.

 

 

Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt