Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Dešimtas skyrius

Greta telefoninės pagalbos 

HEREWARD HARRISON

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

Kai kuriems jauniems žmonėms yra pernelyg sunku prisiversti paskambinti: jiems yra baisu, kad, atvėrę savo pasaulį kitam, jie nebevaldys situacijos. Tai dažniausia atsitinka tuomet, kai vaikai susiduria su seksualine bei fizine prievarta, ir prigrasinama, kad šie neprasitartų. Kai tik 1986 m. ChildLine Didžiojoje Britanijoje pradėjo teikti pagalbą telefonu, tarnybai ėmė rašyti jauni žmonės (tiesiog ant voko nurodydami ,,ChildLine"), kurie prisipažino negalintys paskambinti dėl to, kad drovisi arba jaučia baimę. ChildLine suvokė, jog šių vaikų negalima ignoruoti, todėl šalia pagalbos linijos įsteigė nemokamo pašto paslaugas, kad galėtų tenkinti į šios grupės poreikius ir kitokiu būdu bendrauti su vaikais. Šiuo metu pagalbos linija gana dažnai palaiko individualų ryšį su vaikais telefonu ar paštu, ir tai sudaro atskirą jų darbo dalį.

Jauni žmonės, žinantys pagalbos liniją ir pasitikintys jos pavadinimu, pavyzdžiui, ,,Kek Vonal" (Mėlynoji linija) Vengrijoje, gali norėti gauti informacijos ir tuo būdu tai būtų pirmasis arba vienintelis ryšys su organizacija. Vieni iš paprastesnių ir efektyvesnių būdų pasiekti jaunimą ne telefono pagalba – išspausdinti arba internete platinti informaciją pageidaujamomis temomis, perduoti ją vaikams specialių akcijų metu, mokyklose, bibliotekose arba kitose jaunimo lankomose viešose vietose.

Informacijos apie pagalbos liniją, jos paslaugas, kontaktinius numerius, adresus ir kt., bei informacijos ir patarimus apie skambinančiam ir rašančiam jaunimui aktualias temas vis dažniau galima rasti vaikams skirtuose tinklapiuose, kaip antai: www.BRIS.se ar www.childline.org.uk. Šiuos puslapius gali neribotai  lankyti vaikai ir suaugusieji, todėl net nebūtina kalbėti su tarnybos darbuotojais. Tokiu būdu gautos pagrindinės informacijos ir patarimų gali pakakti, kad padėtų vaikams ar suaugusiems pasirinkti tinkamą žingsnį; jeigu reikia didesnės pagalbos, jaunuolius galima nukreipti į pagalbos liniją.

Vykdant tarnybos darbą gali prireikti tiesiogiai susitikti su vaikais. Toks poreikis gali atsirasti ypatingais atvejais, pavyzdžiui, kuomet vaikus reikia palaikyti teismo posėdyje arba vaiko gynimo konferencijoje. Tarnybos personalas būtinai turi dalyvauti priimant sprendimus dėl akivaizdaus darbo su vaikais, o darbuotojai savo ruožtu turi apie tai žinoti, kad jokiomis aplinkybėmis savavališkai ar be organizacijos leidimo nesusitikinėtų su vaikais. Tokiam darbui ChildLine parengė specialius nuostatus (žr. 7 priedą), tuo tarpu į tarnybos veiklą galima įtraukti galimybę susitikti su ilgą laiką skambinančiaisiais ar skambinančiaisiais, kuriems ypač sunku padėti telefonu, pasidalyti informacija bei įrašais, kuriuos užfiksavo tarnybos darbuotojai.

Pagalbos linijų kartais prašoma dalyvauti tarpdisciplininiuose susitikimuose, kuriuose aptariami rizikos grupei priklausantys vaikai. Be to, į tarnybą gali kreiptis policija, kitos institucijos, prašančios suteikti informacijos, reikalingos, pavyzdžiui, išaiškinti pedofilų tinklus. Taigi, šiai organizacijai taip pat tenka dirbti su platesniu ratu pagalbą teikiančiomis institucijomis, kas yra ne tik naudinga vaikams, tačiau yra svarbu pačios organizacijos, kaip vaikų gerovės tarnybos reputacijai. Į tokius kreipimusis reikalingas individualus reagavimas, rengiami uždari tarnybos vadovų pasitarimai. Reikia rimtai atsižvelgti į tai, jog pagalbos linijos reagavimas į šiuos kreipimusis yra ypač svarbus tiek konkretiems skambinantiesiems, tiek pačiai vaikų visuomenei. Kaip vaikai įvertins tokį tarnybos bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis – kaip pasitikėjimo sugriovimą, o gal kaip puikų būdą padėti ir apginti kitus vaikus, patekusius į pavojų. Koks bebūtų atsakymas, svarbu vaikams individualiai paaiškinti, ir/arba tai išdėstyti bendrame pareiškime apie darbo su kitomis organizacijomis pagrindą.

Be pagalbos teikimo telefonu, tarnyba užsiima ir kita veikla, kurios dalį aprašėme ankstesniuose skyriuose (žr. aštuntą skyrių). Šios veiklos apimtis priklauso nuo pagalbos linijos tikslų ir siekių, ir nuo turimų resursų, skirtų paslaugų plėtrai, remiantis gausiais vaikų pageidavimais. Daugiau nei 10,000 vaikų, kurie per metus kreipiasi į ChildLine, norėdami padėti savo draugams, pareiškė, kad norėtų, jog ChildLine taip pat užsiimtų veikla mokykloje,  dalyvaudama bendraamžių rėmimo programose bei kitose veiklose. Dėl to pradėjo veikti programa CHIPS (ChildLine ir mokyklų partnerystė), kurią parėmė mokytojai, tėvai ir mokyklų vadovai, ir kuri veikia atsižvelgdama į jaunų žmonių norus ir poreikius. ChildLine vardu organizuojamos akcijos pasiteisino tarp jaunų žmonių, kurie parengė programas priekabiavimą patiriantiems vaikams, bendraamžių paramos tinklus, moksleivių  konsultavimo organus, finansavimo šaltinių paieškos kampanijas bei užsiėmė įvairia kita veikla. CHIPS vienija mokyklas pasitelkusi savo vietinius atstovus, ChildLine tinklapį, specialias CHIPS konferencijas (dažnai bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis) bei CHIPS CHAT – žurnalą, skirtą jaunimui, kuriame aptariami į ChildLine skambinantiems bei CHIPS veikloje dalyvaujančiam jaunimui aktualūs klausimai, ,,kančios" puslapį. CHIPS buvo įsteigta turint labai nedidelį biudžetą, ji ypač pasikliauja pačių jaunų žmonių, keleto mokytojų ir kitų suaugusiųjų pastangomis.

Pagalbos linija įsteigė savo tarnybą ir toliau įgyja pasitikėjimą jaunimo ir suaugusiųjų,  dirbančių prie telefono aparato dėka. Be to, vaikai suranda kitų būdų, kaip užmegzti ryšį ir iš karto duoda patarimų, kaip pagalbos linija gali jiems padėti ,,už telefono ribų". Plečiant tarnybos darbą, imama teikti daugiau paslaugų, ir galiausiai kontaktas tarp jaunimo ir suaugusių užmezgamas ne tik telefonu, o taip pat ir pateiktos informacijos dėka bei surengtų pagalbos programų, kurias tarnyba pasiūlė vaikams. Į tarnybos darbą taip pat reikėtų įtraukti tiesioginio ryšio palaikymą su jaunimu bei kitomis organizacijomis dėl įvairių priežasčių. Kai kurias jų jau minėjome. Šiomis aplinkybėmis yra svarbu aiškiai suformuluoti tarnybos vaidmenį ir užtikrinti, kad jauni žmonės būtų informuoti apie tai, kas vyksta ir galimas to pasekmes.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt