Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
     Senesnė informacija
     Savaitė BE PATYČIŲ
     Pagalba suaugusiems
     Draugystės karnavalas
     Apyrankės "Be patyčių"
     Kuriame mokyklą be patyčių
     Patyčios - kas tai?
     Tėvams
     Vaikams
     Mokykloms
     Patyčių prevencijos programa Pilaitės vidurinėje mokykloje
     Naudinga literatūra apie smurto ir patyčių prevenciją
     Naudingos interneto svetainės apie patyčias ir jų prevenciją
     Filmai apie patyčias ir jų prevenciją
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Moksleivių įtraukimas į patyčių prevencines veiklas

Bendraamžių palaikymo projektai - tai įvairios programos, kurių metu moksleiviai teikia pagalbą savo bendraamžiams: tarpininkaudami sprendžiant konfliktines situacijas, išklausydami ar mokydami kitus. Bendraamžių palaikymo programos gali būti taikomos įvairiose mokyklose kaip prevencinės veiklos dalis. Šios programos yra naudingos, siekiant ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, didinti saugumą mokykloje, stiprinti moksleivių tarpusavio bendravimą.

Bendraamžių palaikymo programų esminiai bruožai:

 • šios programos pagrįstos savanoriškumo principu;
 • yra vykdomos tarp panašaus amžiaus vaikų;
 • yra pagrįstos tuo, kad vaikai neretai lengviau pasakoja apie kylančius sunkumus bendraamžiams, nei suaugusiems žmonėms;
 • moksleiviai yra specialiai apmokomi ir paruošiami dalyvavimui programoje;
 • mokiniai atlieka ne draugų, o "klausytojų", "patikėtinių" vaidmenį.

Bendraamžių palaikymo programose vaikai nėra mokomi psichologinio konsultavimo. Šios programos yra orientuotos į pagalbos teikimą kitiems vaikams, juos išklausant, palaikant bei nukreipiant į suaugusius asmenis ar atitinkamas organizacijas.

Patyčių prevencinėje programoje moksleivių įtraukimas į bendraamžių palaikymo programą gali būti labai efektyvi prevencijos dalis. Mokiniai, dalyvaujantys bendraamžių palaikymo programoje galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį: teiktų pagalbą ir palaikymą nuo patyčių nukentėjusiems vaikams. Svarbu, kad bendraamžių palaikymo programa nebūtų vienintelė patyčių mažinimui skirta veikla – moksleivių įtraukimas turi įsikomponuoti į kitas tuo pat metu vykdomas prevencines veiklas: mokyklos bendruomenės švietimą, reagavimą į vykstančias patyčias ir kitas.

Mokykla, apsisprendusi patyčių prevencijos rėmuose suburti moksleivius, teikiančius pagalbą kitiems mokiniams, turėtų atsižvelgti į tokius aspektus:

 • Moksleivių atranka. Yra svarbu, kad mokiniai, dalyvaujantys programoje, atstovautų kuo įvairesnius mokinius, atspindėtų visą mokinių bendruomenę. Taigi yra labai svarbu, kad moksleivių palaikymo programoje dalyvautų ne vien mergaitės ar vien berniukai, ne tik "dešimtukininkai" ar patys geriausi mokyklos mokiniai.
 • Moksleivių parengimas dalyvavimui programoje. Moksleivių paruošimas veiklai yra labai svarbi sėkmingos programos įgyvendinimo dalis. Vaikai, kurie planuoja teikti pagalbą ir paramą savo bendraamžiams, turi būti apmokomi tam būtinų įgūdžių: kaip išklausyti ir emociškai palaikyti kitą vaiką, kaip tinkamai išsiaiškinti problemą, dėl kurios į juos kreipiasi kiti vaikai, kaip ir kodėl reikia laikytis konfidencialumo principo ir žinoti, kada konfidencialumo taisyklė gali būti sulaužyta, kur kreipti kitą mokinį pagalbos, jei jam neužtenka tik bendraamžių palaikymo. Kartu su besiruošiančiais dalyvauti mokiniais reikėtų aptarti galimas kitų mokyklos mokinių reakcijas į juos, taip pat galimas patyčias mokinių-klausytojų atžvilgiu. Vaikai turi būti pasiruošę ne tik padėti kitiems, bet ir padėti patys sau, iškilus kitų vaikų agresijai ar priešiškumui.
 • Informavimas apie mokinių patikėtinius. Mokyklos bendruomenė turi žinoti apie visas mokyklos vykdomas prevencines veiklas. Kalbant apie bendraamžių palaikymo programą, yra svarbu, kad kiti mokyklos mokiniai gautų tikslią ir aiškią informaciją apie tai, kokia veikla užsiima jų bendraamžiai, kokią pagalbą jie gali gauti iš moksleivių-klausytojų, kaip ir kada moksleiviai-klausytojai bus pasiekiami ir prieinami. Apie vykdomą programą turi žinoti ir moksleivių tėvai.
 • Suaugusiųjų dalyvavimas bendraamžių palaikymo programoje. Moksleivių palaikymo programose labai svarbus vaidmuo tenka ir suaugusiems. Suaugusiųjų parama, palaikymas, paskatinimai yra labai svarbūs moksleiviams, dalyvaujantiems bendraamžių palaikymo programoje. Taigi mokykla turėtų apsvarstyti, kas iš mokyklos darbuotojų prižiūrės moksleivių grupę, padės jiems pasiruošti veiklai bei teiks vėlesnį palaikymą.
 • Parama ir palaikymas moksleivių patikėtiniams. Turėtų būti numatyta, kaip mokinius-klausytojus paremti ir palaikyti gali bet kuris iš mokyklos mokytojų, kaip mokytojai turi bendrauti ir reaguoti į mokinius-klausytojus, jei šie kreipiasi pagalbos dėl kokio nors jų klasės mokinio.
 • Programos vykdymo eiga ir stebėjimas. Mokiniai, dalyvaujantys bendraamžių palaikymo programoje, turi turėti galimybę reguliariai susitikti, aptarti jiems kylančias sudėtingas situacijas, pasidalinti emocijomis ir jausmais.

Vienas svarbiausių principų, kurio turi būti laikomasi bendraamžių palaikymo programose – konfidencialumo principas. Yra labai svarbu, kad mokyklos mokiniai galėtų pasitikėti mokiniais-klausytojais, antraip programa nebus efektyvi. Todėl yra be galo svarbu laikytis konfidencialumo tiek bendraujant su kitais mokiniais-klausytojais, tiek su mokiniais, neįsitraukusiais į programą ar kitais žmonėmis.

Bendraamžių palaikymo programos ne tik gali padėti spręsti patyčių situacijas, suteikti palaikymą vaikams, kurie nukenčia nuo patyčių, bet ir teigiamai veikia bendrą mokyklos klimatą, mokinių saugumo jausmą, mokinių tarpusavio bendravimą. Vaikai, dalyvaujantys programoje išmoksta labai vertingų gyvenimiškų ir bendravimo įgūdžių bei rodo teigiamą pavyzdį kitiems mokiniams.

 


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt