Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Ketvirtas skyrius

Konfidencialumas 

HEREWARD HARRISON

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

,,Ar jūs pasakysite kitiems tai, ką aš jums pasakoju?"

Šis klausimas užduodamas arba nutylimas, tačiau jis ypač dažnai neduoda ramybės vaikams ir jauniems žmonėms, skambinantiems į pagalbos liniją dėl patiriamos baimės ar iškilusių rūpesčių. Suaugusieji tai vadina konfidencialumu, sąvoka, retai naudojama vaikų, tačiau tai pats svarbiausias dalykas, į kurį turi atsižvelgti visos jaunimui skirtos pagalbos linijos.

Vaikai dažnai nerimauja, ar jų skambučiai neįrašinėjami, ar jų kartais nesiklauso kiti žmonės, ar informacija nebus perduota tretiems asmenims be skambinančiojo sutikimo. Būtent dėl šios priežasties tiek daug vaikų nenorėtų pasakyti savo vardo ar gyvenamosios vietos, o šią informaciją suteiktų tik sužinoję, kokiu tikslu ji būtų naudojama.

ChildLine yra reklamuojama kaip nemokama konfidenciali pagalbos linija, ir spėjama, kad toks jos apibūdinimas jauniems žmonėms teikia daugiau pasitikėjimo, kuomet reikia apsispręsti, ar verta skambinti. Vis dėlto, pagalbos linijos darbuotojai pastebėjo, jog to neužtenka, ir yra ypač svarbu kiekvienu atveju, išgirdus klausimą ,,Ar jūs kam nors papasakosite?" šią sąlygą dar kartą patvirtinti. Kai kuriais atvejais konsultantui prireikia pasitarti su supervizoriumi arba žmogumi, kuris klausosi mokymo tikslais. Apie tai, esant galimybei, vaikams reikėtų pranešti. Konfidencialumas reiškia, kad organizacija galima pasitikėti, o gauta informacija niekur nebus skelbiama be sutikimo.

Jei pagalbos linija sužino, jog skambinančiajam ar kitam asmeniui gresia pavojus, gali kilti būtinybė apie tai pranešti tretiesiems asmenims. Nesvarbu, kaip vertinama konkreti situacija, prieš imdamasis bet kokių veiksmų, pavyzdžiui, nukreipdamas vaiką į gelbėjimo tarnybas, darbuotojas visuomet tam turi gauti leidimą.

Pagalbos linija turi laikytis konfidencialumo ne tik skambinančiųjų, bet ir laiškus rašančiųjų labui. Tačiau ką reikėtų daryti, jei laiške ar elektroninio pašto žinutėje yra pateikta informacija apie autoriui arba kitam asmeniui gresiantį pavojų? Tokiu atveju, jei nėra galimybės pasikalbėti su laiško autoriumi, ChildLine atsargumo sumetimais informaciją perduoda policijai arba socialinių reikalų tarnyboms.

Telefonu arba laišku gautą informaciją galima panaudoti tyrimams arba reklamai, tačiau ją ypač svarbu apsaugoti. Pavyzdžiui, nuslepiant tiesioginio skambučio autoriaus tapatybę arba prašyti pašnekovo sutikimo panaudoti papasakotą istoriją.

Pagalbos linijos darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo bendraudami su supervizoriumi ne budėjimo metu. Visi tarnybos, kuri rūpinasi ir nori padėti vaikams, darbuotojai turi puikiai žinoti tarnybos tikslą. Tarnybos darbuotojas negali atskleisti informacijos apie skambinusįjį susirinkime, kuriame nėra užtikrintas konfidencialumas. 

Be visų pagalbos linijos įsipareigojimų, taip pat svarbu užtikrinti, kad personalas būtų tinkamas darbui su jaunais, lengvai pažeidžiamais žmonėmis ir kad būtų laikomasi konfidencialumo. Be to, įdarbinant visą personalą svarbu kiek įmanoma patikrinti policijos turimus duomenis; atrankiniuose pokalbiuose bei apmokymuose ypač svarbu skirti dėmesį patirčiai bei žinioms, reikalingoms dirbant su vaikais ir jaunimu. Kiekvienas įdarbintas asmuo privalo pasirašyti specialų įsipareigojimą laikytis konfidencialumo. Jį pažeidę darbuotojai bus paprašyti palikti tarnybą.

Įsipareigojimas laikytis konfidencialumo turi būti suformuluotas raštu, jį turi gauti kartu su žodiniu paaiškinimu kiekvienas į tarnybą priimtas žmogus. Konfidencialumo politika turi apimti šias svarbiausias sritis:

·   Darbą su jaunimu telefonu, laiškais, elektroniniu paštu arba kitais bendravimo per atstumą būdais.

·   Tiesioginį kontaktą su jaunimu.

·   Personalo profesinę priežiūrą ir valdymą.

·   Probleminių klausimų aptarimą.

·   Visų kitų svarbių klausimų aptarimą, pvz. kaip elgiamasi kuomet paskambina žmonės ir prisipažįsta, kad jie prievartauja vaikus.

Konfidencialumo politika, naudojama ChildLine tarnyboje, yra pateikta 2 priede.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių   


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt