Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Šeštas skyrius

Specialios pagalbos linijos

HEREWARD HARRISON

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

Visos pagalbos linijos yra skirtos ,,specialiai" vaikams bei jauniems žmonėms, kadangi jiems suteikiama galimybė prašyti pagalbos ir patarimų jiems priimtu būdu pagal jų pačių keliamas sąlygas. Be plačiai reklamuojamų nemokamos pagalbos numerių, pavyzdžiui, 0800 1111 pagalbos linijos vaikams Didžiojoje Britanijoje ir 1098 – Indijoje, yra ir kitų tarnybų, kurios skirtos specialiųjų poreikių jauniems žmonėms arba tyrimo tikslams. Šios papildomos pagalbos linijos yra paprastai vertinamos kaip atskiri ,,projektai" – t.y. papildantys pagrindinę tarnybos veiklą, pradedami ir baigiami priklausomai nuo finansavimo.

Toliau pateikiame keletą pavyzdžių, kaip ,,specialios linijos" buvo naudojamos siekiant padėti vaikams ir jauniems žmonėms. Galimybės yra neribotos, ypač dabar, kuomet mobilusis telefonas tapo toks populiarus, o tai reiškia, jog vaikai tiesiog gali turėti savo telefoną. Viskas, ko reikia, tai vaizduotės ir jaunų žmonių.

Bendras principas, kuriuo vadovaujamasi teikiant ,,specialių" linijų pagalbą yra ta, jog šių tarnybų paslaugos yra siūlomos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų linijų, t.y. jos turi būti nemokamos, turi laikytis konfidencialumo ir jos turi būti prieinamos tiems jauniems žmonėms, kuriems ši pagalba reikalinga. Remdamasi šiuo principu ChildLine panaudojo nemažai įvairių ,,specialių" linijų, kad galėtų pasiekti vaikus; kai kurios atsidarė ir užsidarė, o kai kurios vis dar veikia. Skirtingai nei pagrindinė ChildLine tarnyba (0800 1111), ši tarnyba dirba ne 24 val. per parą, o tik tam tikru dienos metu, priklausomai nuo vaikų poreikių ir turimo finansavimo.

Pagalbos linijos ypatingiems atvejams

(keletas nemokamų tarnybų telefono numerių, kurie padeda veikti arba uždaromi esant reikalui)

Šiais telefonų numeriais teikiama pagalba pavojuje atsidūrusiems, pavyzdžiui, iš namų pabėgusiems vaikams. Šie telefono numeriai dirba ribotą laiką. Vaikai skambina kada tik panorėję, arba jie iš anksto susitaria dėl pokalbio su tarnybos darbuotoju. Tuo užtikrinama, kad vaikai, kuriuos tarnybos darbuotojai ar kiti asmenys apibūdino kaip pažeidžiamus, gali gauti neatidėliotiną pagalbą.

Ypač pažeidžiamų vaikų grupės

Vienas iš nemokamų telefonų pavyzdžių – atskiras iš dalies vyriausybės finansuojamas pagalbos linijos numeris, kuriuo ChildLine siūlo skambinti vaikams, gyvenantiems ne namuose. Šis numeris, kurį patys vaikai pavadino ,,Linija", yra aptarnaujamas iš karto dviejų (šiuo metu neveikiančių) linijų. Viena jų yra įsteigta specialiai valstybės globojamiems vaikams, kita – teikianti prioritetą vaikams, gyvenantiems internatinėse mokyklose. Šie vaikai priklauso vienai labiausiai pažeidžiamų vaikų grupei, kurie dažnai skambina dėl patiriamos prievartos. Apie šią paslaugą jie sužino iš jų gyvenamosiose vietose platinamų specialių plakatų bei literatūros. Šios tarnybos pagalba taip pat siūloma vaikams, kurie gyvena kritinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, atskleidus tam tikrose įstaigose naudojamą prievartą, ir kuomet manoma, jog vaikai jaučia poreikį su kuo nors konfidencialiai pasikalbėti.

Specialiųjų poreikių vaikai

Nemokamos tekstinio telefono, dar žinomo kaip Minicom paslaugos, šiuo metu siūlomos kurtiems vaikams ir yra dalis pagrindinių ChildLine teikiamų paslaugų. Ši paslauga buvo įsteigta sėkmingai įgyvendinus bandomąjį projektą, kurį parėmė privatus šelpėjas, norėjęs padėti neįgaliems vaikams. Vaikai įveda tekstą, kurį gauna specialiai apmokyti tarnybos darbuotojai. Atsakymą vaikai gauna tokiu pačiu būdu. Apie tokią tarnybos paslaugą kurčnebyliai vaikai informuojami per mokyklose platinamus specialius leidinius bei specialias tokiems vaikams skirtas televizijos laidas.

Paslaugų pirkimas

Didžiojoje Britanijoje kai kurios vietinės valdžios institucijos (socialinio darbo ir/arba švietimo skyriai) įgyvendindamos vaikų apsaugos strategiją, perka ChildLine 0800 1111 paslaugas iki maždaug šešių valandų per dieną, skirtas tam tikrai geografinei zonai. Tokiu būdu šios tarnybos pasiekia vaikus, kurių kitaip nebūtų įmanoma pasiekti. Škotijoje nemažai seniūnijų bendromis pastangomis perka nemokamos pagalbos linijų, skirtų teikti paslaugas nuo priekabiavimo kenčiantiems vaikams.  Šių institucijų finansavimo dėka ChildLine sugeba įdarbinti ir apmokyti daugiau darbuotojų bei savanorių ir tokiu būdu gali daugiau vaikų.

Darbas partneriaujant su kitomis organizacijomis

ChildLine netrukus suvokė, kad jų tarnyba negali aptarnauti visų besikreipiančių vaikų, todėl ėmė ieškoti partnerių, galinčių užpildyti šias spragas. Šios situacijos pavyzdys – bendradarbiaujant su Nacionaline jaunimo konsultacine tarnyba įsteigta "pagalbos linija", į kurią specialiu nemokamu telefonu tiesiogiai į ChildLine gali paskambinti teisinių konsultacijų ieškantys vaikai. Abiejų tarnybų darbą šiuo metu finansuoja specialus fondas, pagal specialų susitarimą, jog abi organizacijos turi atlikti savo teikiamų paslaugų įvertinimą ir pateikti akivaizdžius įrodymus, kad jų pastangomis pavyko padėti jauniems žmonėms.

Linijos skirtos tyrimams (kuriems skirti specialūs nemokami telefonai)

Nors ši tarnyba įsteigta tyrimams, ji taip pat padeda vaikams, nes jos dėka atidaroma daugiau linijų. Tarnybos finansavimu pasirūpinama iš anksto, o daugiausia dėmesio skiriama telefoninės tarnybos ar kitų organizacijų informacijos rinkimui, kuri būtų panaudojama darant politinius sprendimus ir dirbant su vaikais. ChildLine organizavo keleto tokių atskirai finansuojamų tarnybų darbą, o politikams, žiniasklaidai bei kitoms instancijoms pateiktos ataskaitos. Puikūs šios veiklos pavyzdžiai – priekabiavimą patiriantiems vaikams skirtos dvi pagalbos linijos, kurios veikė skirtingu metu po šešis mėnesius. Šioms tarnyboms parengus ataskaitas, visoje Jungtinėje Karalystėje buvo imta plačiai vystyti programas, skirtas spręsti priekabiavimo problemas, įsteigta linija internatinėms mokykloms (6 mėn.), pateiktos rekomendacijos, kurios vėliau panaudotos Vyriausybės sudarytose mokyklų inspekcijos nuostatose, įsteigta pagalbos linija institucijose globojamiems vaikams (6 mėn.), kuri padėjo aptikti ypatingą valstybės globojamų vaikų pažeidžiamumą. Vėliau šis numeris performuotas į ,,Liniją", skirtą visiems ne namuose gyvenantiems vaikams.

Specialiosios pagalbos linijos suranda finansavimo šaltinių, kurie kitokiu būdu nebūtų įmanomi, plačiau atveria pagalbos linijas jauniems žmonėms. Šių tarnybų vaidmuo taip pat svarbus siekiant padėti "sunkiai prieinamiems vaikams" bei nustatant pažeidžiamų grupių poreikius. Šių pagalbos linijų dėka įmanoma (ir net būtina) organizuoti kampanijas surenkant linijų, skirtų tyrimams, sukauptą informaciją ir, drauge su tam tikromis rekomendacijomis, perduodant ją politikams, žiniasklaidai bei plačiajai visuomenei.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt