Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Antras skyrius

Pagalbos linijos steigimas

DELIA VAN DER LENDEN

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

Šiaurės Airijoje gyvenantys vaikai galėjo skambinti į ChildLine nuo pat jos įkūrimo dienos – 1986 metų. Tačiau iš pradžių tarnybos, teikiančios tokią pagalbą Šiaurės Airijoje, nebuvo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip 1999 m. buvo steigiama ChildLine Belfaste, bei kokios naudingos patirties įgijo visas tarnybų tinklas.

Steigimas

Nuo pat ChildLine įkūrimo pradžios buvo siekiama išplėsti tarnybų tinklą visoje Didžiojoje Britanijoje, įskaitant Šiaurės Airiją. Vis dėlto, turint omenyje, jog šios organizacijos veikla ypač priklauso nuo jiems paaukotų pinigų, tuo pačiu metu reikėjo užtikrinti, jog steigiami centrai sugebėtų išsilaikyti. 1994 m. Mančesteryje įkurta Šiaurės Airijos regionui skirta pagalbos linijos tarnyba, papildanti jau anksčiau ChildLine centrinės būstinės teikiamą pagalbą. Tuo metu buvo surengta speciali lėšų rinkimo kampanija naujos regioninės pagalbos tarnybos kūrimo finansavimui.

Ne visoms telefoninėms pagalbos tarnyboms reikia tokio ilgo laiko įsisteigti, bet Šiaurės Airijos atveju laikas buvo reikalingas reikiamai visuomenės paramai gauti. Atsiradus poreikiui plėsti tuo metu iš Mančesterio teikiamos pagalbos tarnybą, ChildLine užmezgė ryšius su Šiaurės Airijos centrinės bei vietinės valdžios organais bei labdaringomis organizacijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove. Lėšų rinkimo kampaniją parėmė vietinės verslo įmonės bei žiniasklaidos organizacijos, buvo gana ilgai viešinami planai, kaip plėsti pagalbos liniją. Visuomenės informavimo dėka susiformavo tam tikros rėmimo grupės, ieškančios finansavimo šaltinių bei siekiančios remti organizaciją šiame regione.

Nors užsitęsusi pradinė ChildLine Šiaurės Airijoje plėtros stadija ypač pasitarnavo informuojant visuomenę bei susilaukė jos paramos, kilo ir tam tikros įtampos - rėmėjai pradėjo nerimauti dėl vis nepradedančios veikti pagalbos linijos. Vietinė ChildLine grupė, atsakydama į lūkesčius, sudarė gana optimistišką naujos tarnybos steigimo planą. Tačiau, nors planas buvo sudarytas, jame beveik neliko vietos nenumatytoms situacijoms, bei tam tikrų svarbių užduočių įgyvendinimui.

Vadovaudamiesi įgyta patirtimi, manome, jog planavimas ir resursų paieška yra svarbiausi klausimai steigiant tarnybą.

PLANAVIMAS

·   Prieš pradedant projektą - užsitikrinti bendruomenės paramą.

·   Sudaryti realų tarnybos plėtros grafiką.

RESURSAI

Rengiant bet kokį projektą būtina atsižvelgti į įvairius su resursais susijusius aspektus, pavyzdžiui, personalo bei patalpų nuomos išlaidas. Steigiant pagalbos liniją taip pat vertėtų atsižvelgti ir į šiuos klausimus.

·   Ar gali kilti papildomų išlaidų įrengiant patalpas tarnybos darbui, pavyzdžiui, erdviose patalpose sienelėmis atskirti ir įrengti gerai nuo triukšmo izoliuotas darbo vietas.

·   Ar preliminariai apskaičiuota, kiek tarnybai reiks išlaidų, jei pagalbos linijos skambučiai bus nemokami? Ar yra alternatyvų, jei pagalbos paklausa ir tuo pačiu – išlaidos viršys numatytas?

·   Ar tarp personalo yra telefono ryšių sistemas išmanantis žmogus? Jei ne, kur kreipsitės pagalbos parenkant tarnybos veiklai tinkamą sistemą, kas apmokys ja naudotis? Ar atsižvelgta į sistemos aptarnavimo išlaidas?

·   Ar planuojant tarnybos veiklą atsižvelgta į dabartines ir būsimas permainas telekomunikacinių technologijų srityje? Ar atsižvelgta į tai, kad vis daugiau jaunimo naudojasi mobiliaisiais telefonais? Ar numatyta aptarnauti vartotojus, atsiuntusius trumpąsias žinutes? Jei taip, tai kaip tai bus atliekama? Kaip bus aptarnaujami vartotojai, besinaudojantys fiksuoto telefono paslaugomis?

·   Kaip bus elgiamasi, kai vaikai parašys laišką, ar atsiųs žinutę elektroniniu paštu, ar tiesiog atvyks į tarnybą?

Finansavimas

Prieš plečiant ChildLine Šiaurės Airijoje tarnybos veiklą, suorganizuota kampanija, kurios metu buvo siekiama pritraukti lėšų, reikalingų padengti pradinėms tarnybos steigimo išlaidoms, bei išlaidoms, reikalingoms pirmajame darbo etape, kuomet būtų galima pradėti ieškoti pastovių finansavimo šaltinių. Tačiau, finansavimo šaltinių paieška, siekiant išlaikyti bei plėsti tarnybos veiklą, visuomet yra sudėtingas klausimas.

·   Iš anksto numatykite tarnybos finansavimo būdus. Lėšų rinkimo programa turi būti optimistiška, tačiau reali. Planuokite išleisti tiek, kiek realiai tikitės gauti lėšų.

·   Iš anksto užtikrinkite, kad gausite pakankamai lėšų, reikalingų tarnybos steigimo bei pirminėms veiklos išlaidoms padengti.

·   Pagal galimybes investuokite tam tikrą surinktų lėšų dalį, kad galėtumėte užtikrinti ilgalaikį pajamų šaltinį.

·   Projekto eigoje, ypač pirmajame jo etape, labai pasitarnauja labdaros pagrindais gautos prekės ir paslaugos.

Reklama ir visuomenės dėmesio pritraukimas

Bet kuriai nuo visuomenės paramos priklausančiai organizacijai ypač svarbus žiniasklaidos dėmesys, nesvarbu, kokiu mastu veikia tarnyba. Puikus būdas susikurti teigiamą įvaizdį visuomenės akyse bei užtikrinti, kad būtų skelbiama tik tiksli informacija apie tarnybos veiklą – užmegzti gerus darbo santykius su žiniasklaidos atstovais. ChildLine Šiaurės Airijoje patirtis parodė, jog visuomenės dėmesys labai svarbus ne tik ieškant finansavimo šaltinių, bet ir pritraukiant savanorius.

Vertėtų aptarti ir kitus tarnybos veiklos viešinimo būdus, įskaitant informacinę medžiagą, atstovus įvairiuose renginiuose bei parodose. Ypač paranku personalui bei savanoriams įgyti patirties reklamos ir žiniasklaidos srityje. Štai keletas patarimų, kaip išreklamuoti tarnybos veiklą:

·   Parenkite savo tarnybos veiklos reklamavimo planą. Prireikus, kreipkitės į kompanijas, kurios užtikrina ryšius su visuomene, prašykite, kad jos labdaros pagrindais jums suteiktų reikalingas paslaugas.

·   Ryšiams su žiniasklaida skirkite personalo žmogų, kuris būtų atsakingas už naujas pažintis su žurnalistais bei kitais žiniasklaidos atstovais.

·   Pagal galimybes organizuokite personalo bei savanorių apmokymus, kaip bendrauti su žiniasklaida.

·   Sudarykite galimybes žurnalistams parengti fotografuotą arba filmuotą medžiagą apie pagalbos linijos darbą, tačiau užtikrinkite, kad būtų išlaikytas pagalbos linijos operatoriaus anonimiškumas.

Personalo ir savanorių įdarbinimas ir apmokymas

Pagalbos linijos vaikams bei jaunimui tarnybos veiklos administravimui bei asistavimui reikalingas personalas, turintis patirties dirbti su jaunais žmonėmis bei suprantantis jų poreikius, turintis įgūdžių ir žinių organizuoti pagalbos linijos darbą, ir tam tikros patirties telefoninių technologijų pritaikymo srityje. Galimybės suburti personalą, atitinkantį šiuos reikalavimus priklauso nuo vietinės darbo rinkos, bet, laikui bėgant, steigiant naujas pagalbos linijas, jos keičiasi. Šiaurės Airijos ChildLine buvo nuspręsta, priimant naujus darbuotojus neteikti pirmenybės techninėms žinioms, o tiesiog leisti jiems įgyti reikalingų žinių dirbant. Visas suburtas pagalbinis personalas turėjo žinių ir patirties konsultavimo bei socialinio darbo srityse, žinių kaip apmokyti kitus darbuotojams. Nors šiuo atveju visa naujai sudaryta grupė turėjo tobulinti savo žinias, esamomis aplinkybėmis pasirinkta teisinga strategija.

Savanorių priėmimo procedūrai buvo ypač palanku tai, jog visuomenė buvo iš anksto gerai informuota apie planus plėsti pagalbos linijos tarnybą, todėl pirmieji apmokymai susilaukė didžiulio kandidatų antplūdžio. Formuojant bei apmokant  naują personalo grupę ypač pagelbėjo patyrę darbuotojai iš ChildLine bazių.

·   Svarbu aiškiai apibrėžti kandidatams keliamus reikalavimus, tai yra, žinoti, kokius įgūdžius darbuotojams reikia turėti ir kokius jie galės įgyti dirbdami.

·   Jei tarnybos darbo pradžioje naujo personalo grupei trūksta tam tikrų žinių ar patirties, reikia užtikrinti, kad jie galėtų kreiptis į pakankamai žinių turintį asmenį.

·   Priimant savanorius, ypač svarbu tinkamai apmokyti. Darbo pradžioje savanoriai privalo įsipareigoti nuolatos kaupti žinias bei mokytis individualiai.

·   Savanorių apmokymai turi būti skirti bendravimo su jaunais žmonėmis įgūdžiams susidaryti bei įgyti žinių apie pagalbos linijos tarnybos darbą.

·   Naujų darbuotojų atrankos eigoje svarbu užtikrinti, kad nebūtų priimti asmenys, kurie, bendraudami su vaikais ar jaunimu, gali pakenkti patiems klientams.

·   Apmokant personalą arba savanorius,  svarbu jiems suteikti galimybę pamatyti tarnybos darbą. Apmokymus lankantiems darbuotojams būtų ypač naudinga dirbti kartu su patirties turinčiu pagalbos linijos darbuotoju. Jei tai suorganizuoti nėra galimybės, apmokymų metu svarbu surengti demonstracinių telefono pokalbių seminarą, užtikrinti, kad pirmųjų skambučių metu darbuotojai jaustų gerą aplinkinių valią.

Parama ir stebėjimas

Siekiant užtikrinti, kad tarnyba teiktų aukštos kokybės paslaugas, svarbu personalui ir savanoriams suteikti paramą, kad jie galėtų gilinti savo įgūdžius ir kelti žinių lygį, diegti darbo atsakomybės jausmą. Paramą teikia ir darbuotojus prižiūri supervizoriai, tačiau šis terminas geriau suprantamas konsultavimo ir socialinio darbo, nei kitose srityse.

Pagalbos vaikams bei jauniems žmonėms tarnybų veikloje ypač svarbu reguliariai vykdyti profesinę personalo priežiūra (angl. supervision) ir savanorių darbą. Profesionaliai atliekant atranką dažnai, bet ne visuomet atsisakoma priimti netinkamus kandidatus. Reguliari profesinė priežiūra turi būti organizacijos veiklos dalis.

Darbas pagalbos linijoje savo ruožtu yra įtemptas. Personalui ir savanoriams reikalinga reguliari psichologinė pagalba, kad jie įveiktų stresą ir sugebėtų toliau kokybiškai dirbti.

ChildLine Šiaurės Airijoje veikloje pastebėta, kad personalo darbuotojai, turintys išsilavinimą ir patirtį socialinio darbo srityje, žinojo apie profesinę priežiūrą (angl. supervision) ir daugiau ar mažiau suvokė jos prasmę. Kita vertus, į tarnybą priimti savanoriai buvo įvairiausių profesijų žmonės, todėl buvo nevienodai įvertinti. Iš pradžių kai kurie savanoriai baiminosi ir nenoriai sutikdavo, bendrauti su supervizoriumi.

·   Užtikrinti, kad visi personalo darbuotojai ir savanoriai reguliariai bendrautų su supervizoriumi.

·   Pagal turimas galimybes apmokyti personalą ir savanorius, vykdantiems profesinę priežiūra.

·   Atsižvelgti į tai, jog sąvoka ,,supervizorius" gali būti nežinoma kai kuriems personalo darbuotojams bei savanoriams, ir ypač tiems, kurie yra pripratę prie autoritarinių valdymo formų. Neskubėdami paaiškinkite supervizoriaus reikšmę, būkite pasiruošę pasipriešinimui. Bet kuriuo iš pirmųjų darbo etapų, pasitaikius progai, bandykite pademonstruoti supervizoriaus reikšmę.

Įsteigus ir pradėjus darbą

Įsteigus ChildLine Šiaurės Airijoje, pradedame rūpintis savo klientais. Kiekvieną dieną sužinome ką nors naujo iš mums paskambinusių vaikų, vertindami turimą informaciją kiekvieną dieną stengiamės dirbti geriau. Be to, svarstome galimybę praplėsti savo paslaugų apimtį, pavyzdžiui, skirti dėmesio mokykloms bei kitoms organizacijoms. Visais atvejais, plėsdami savo tarnybos veiklą, vadovausimės jaunų žmonių pasakojimais apie jų gyvenimus bei ateities vizijas.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt