Naujienos
  Tyrimai
  Išgirsk vaiką
  Renginiai ir projektai
  Projektas "Saugesnis internetas"
  Pranešimai spaudai
  Vaikų linija žiniasklaidoje
  Vaikams ir paaugliams
  Diskusijos
  Apie Vaikų liniją
  Nuotraukos
  Kampanija BE PATYČIŲ
  Apie sunkumus
  Skaitiniai
     Geros praktikos rekomendacijos
     Priekabiavimas
     Ką mums pasakoja vaikai?
     Patyčių prevencija mokyklose
     Kuriame mokyklą be patyčių
  Savanoriams
  Kviečiame paremti
  Rėmėjai
  Draugai
  Leidiniai
  Atsiliepimai
  Naudingos nuorodos
  Kontaktai


Devintas skyrius

Jaunimo tarpusavio pagalba 

ANNE HOUSTON

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    

Po to, kai Škotijos Childline metinėse jaunimo konferencijose, mokyklose bei universitetuose pasisakė nemažai jaunų žmonių, išaiškėjo, kad nemaža jų dalis norėjo būti apmokyti tarnyboje tam, kad padėtų savo bendraamžiams. Kiekvienais metais jauni žmonės teigdavo, kad jie padeda savo draugams ir norėtų padėti kitiems. Be to, jie pripažino, kad patekę į sudėtingas situacijas norėtų pasikalbėti su savo bendraamžiais, jausdami, kad panašaus amžiaus žmonės gali  suprasti jų išgyvenimus. Ši mintis buvo tokia įtaigi, jog nusprendėme ištirti jos įgyvendinimo galimybes ir paruošėme bandomąjį projektą.

Pirmoji tarnybos grupė, kurią sudarė jaunimas nuo 16 iki 19 metų buvo įdarbinti prieš vienerius metus, o dabar pastoviai dirba nemokamoje pagalbos linijoje, skirtoje sunkumų turintiems vaikams ir jaunimui. Kadangi bandomoji grupė davė ypač gerų rezultatų, šiuo metu ruošiame dar vieną darbuotojų grupę. Per visą tą laiką įgijome nemažai naudingų žinių, kurios yra svarbios formuojant geros praktikos principus.

Pradinės mintys

Škotijos ChildLine užtrukome nemažai laiko, kol išsiaškinome, kokios priemonės projektui būtų naudingos ir kas keltų rūpesčių.

NAUDA VAIKŲ IR JAUNIMO PAGALBOS LINIJAI

·   Siekiant nuolatos sekti ir neatsilikti nuo šiuolaikinio jaunimo problemų, ypač svarbu, kad pagalbos linijoje dirbtų tarnybos darbą išmanančio jaunimo. Bendraudami su savo vyresniaisiais kolegomis, jie tuo pačiu atstovauja savo bendraamžių interesams ir pažiūroms ir tokiu būdu kelia tarnybos darbo kokybę.

·   Tikimės, kad ateityje skambinsiantiems galėsime pasiūlyti pasirinkti panašaus amžiaus pašnekovus.

·   Manome, kad pagalbos linija yra gana populiari tema tarp jaunimo, ir tikimės, kad ateityje susidomėjimas augs, jauni žmonės bus labiau suinteresuoti dalyvauti tarnybos veikloje, tapti ilgalaikiais ChildLine rėmėjais.

·   Tokiu būdu didėja potencialių savanorių skaičius, atsiranda galimybė į darbą priimti daugiau vyrų. Pastebima, jog šiuo darbu domisi vis daugiau jaunuolių.

·   Mes atitinkamai reaguojame į jaunų žmonių pageidavimus.

NAUDA JAUNIESIEMS KONSULTANTAMS (šie dalykai pasiūlyti jaunų žmonių)

·   Galimybė įgyti naujų įgūdžių, tobulinti turimus.

·   Kyla pasitikėjimas savimi.

·   Galimybė suvokti, jog darai kažką naudingo, sugebi padėti, esi svarbus, gali kažkam duoti dalelę savęs.

·   Stiprinamas atsakomybės jausmas.

·   Reikšmingas faktas gyvenimo aprašyme.

·   Naudingas įnašas asmeninėje bei visuomeninėje mokyklų veikloje.

GALIMI SUNKUMAI

·   Remiantis atliktais tyrimais, jaunimas nepasilieka tarnyboje ilgesnį laiką, todėl pagalbos linijos darbuotojų kaita didesnė.

·   Sudėtingesniais atvejais jaunuosius konsultantus reikia aprūpinti tam tikromis saugumo priemonėmis, tačiau negalima pernelyg saugotis rizikos, kadangi nemažai tokių darbuotojų yra įveikę daugelį sunkumų. Atrankos metu į apmokymus nerekomenduojama priimti jaunų žmonių, kuriems būtų emociškai sunku atsakyti į skambučius.

·   Nors tokie jauni žmonės yra iš mūsų klientų grupės, jiems konsultacijų neteikiame.

·   Kadangi į darbą priimami kuo jaunesni savanoriai, vyresnio amžiaus savanoriai gali pajausti, kad jie nėra labai tinkami, todėl būtina paaiškinti tikrąsias šios strategijos priežastis.

·   Svarbu nepervertinti ir, aišku, nenuvertinti šios grupės darbuotojų potencialo.

Geros praktikos rekomendacijos

Kadangi tikimasi, jog tiek jauni, tiek vyresni savanoriai turi panašius darbo įgūdžių, visiems yra taikoma panaši įdarbinimo, apmokymų, ir paramos sistema. Vis dėlto, reikia atkreipti dėmesį į šiuos skirtumus:

·   Informacijos apie darbo galimybę skleidimas. Naudojami veikiantys informacijos skleidimo būdai, pavyzdžiui, Škotijos pagalbos linijos ChildLine konferencijos jaunimui, netoliese esančios mokyklos ir koledžai, jaunimas, kuris yra žinomas šiuo metu tarnyboje dirbantiems savanoriams bei personalui. Ateityje šis tinklas bus plečiamas.

·   Iš pradžių buvo rengiami specialūs informaciniai atrankos susitikimai. Vėliau kandidatai buvo kviečiami į bendrus susitikimus, skirtus ir jaunesniems ir vyresniems kandidatams. Abiejų tipų susitikimų efektyvumas yra panašus. Čia kandidatai užpildo įprastos formos prašymus, kuriuose taip pat reikia įrašyti dviejų asmenų, galinčių juos rekomenduoti pavardes.

·   Visi prašymus užpildę kandidatai kviečiami į pokalbį, kuriame paprastai dalyvauja du personalo darbuotojai, iš kurių bent vienas būsimai grupei vėliau ves apmokymus. Taip užtikrinamas tęstinumas. Nors pokalbiuose laikomasi įprastos tvarkos, dalyvaujantys tarnybos atstovai įvertina kiekvieno kandidato priėmimo galimybes, tačiau gali pasinaudoti ir pastarųjų rekomendacijomis dėl kitų potencialių savanorių. Paprastai priimama tiek pat kandidatų, kiek atmetama prašymų. Dauguma įdarbintų jaunųjų savanorių yra perspektyvūs, brandų požiūrį bei patyrimą turintys jaunuoliai.

·   Jaunimas apmokomas mišriose grupėse, kuriose, kiek įmanoma, būna panašus vyresnių ir jaunų savanorių skaičius. Tai pagerina integravimosi galimybes ir abipusį nuomonių bei patirties apsikeitimą. Be to, ypač pravartu, jei bent vienas instruktorius yra santykinai jaunas, pavyzdžiui, vienu atveju apmokymus vedančiojo asistentė  buvo paskirta dvidešimt kelerių metų savanorė, mokanti vesti apmokymus.

·   Kadangi dabartinė apmokymų programa specialiai parengta įvairią patirtį turintiems darbuotojams, nereikėjo ją gerokai pakeisti. Tam tikrais atvejais užduotys, susijusios su amžiumi, buvo šiek tiek pakeistos, pvz., kuomet užduotys, kuriose reikia pasistengti prisiminti, kaip jautėmės, kai buvome paaugliai.

·   Jaunesnius, jau dirbančius konsultantus, pravartu skirti sėkmingai baigusių apmokymus savanorių kuratoriais bandomajame laikotarpyje.

·   Kiekvienos pamainos metu svarbu, kad mažiausiai du jaunesni konsultantai dirbtų kartu su vyresnio amžiaus konsultantais, kol jie pradeda pakankamai pasitikėti savimi, kad dirbtų ir vieni kartu su vyresniais konsultantais.

·   Kiekvienas savanoris konsultantas turi asmeninį supervizorių. Tuo tarpu vienam supervizoriui, juolab jei jis dalyvavo apmokymuose, galima skirti visus parengiamuosius kursus baigusius asmenis. Taip yra paprasčiau spręsti bendrus klausimus, lengviau koreguoti susitikimų eigą.

·   Bandomuoju laikotarpiu bendraujant su supervizoriumi tiek individualiai, tiek grupėje, vyksta jaunų žmonių grupės susitelkimas.

·   Paprastai bandomasis laikotarpis trunka tris mėnesius, o jam pasibaigus pateikiamas raštiškas darbuotojo įvertinimas. Tokiu būdu grįžtamuoju ryšiu sužinoma apie savanorio įgūdžius, įvertinama, ko darbuotojas turėtų mokytis ateityje.

·   Priėmus į darbą jaunimo, svarbu, kad jie pagal galimybes būtų vertinami panašiai kaip ir kiti savanoriai. Jie gali toliau kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti savanorių konferencijose bei apmokymuose, skirtuose dirbti kitokį darbą Škotijos pagalbos linijoje ChildLine Scotland.

·   Kokybinis ir kiekybinis tokio projekto įvertinimas užtikrina, kad tarnyba kuo geriau galėtų padėti skambinantiesiems, kad jos darbas būtų naudingas jauniesiems ir kitiems savanoriams bei visai organizacijai.

Akivaizdu, jog nemažai jaunų žmonių trokšta padėti kitiems žmonėms, ateidami dirbti į pagalbos liniją. Nors ir gali iškilti tam tikrų sunkumų, kruopščiai planuojant tarnybos darbą, geri rezultatai gali atsverti iškylančius rūpesčius. Be to, planavimo procese kuo anksčiau reikia įtraukti jaunimą, kad šie padėtų išspręsti tam tikrus numatomus sunkumus. Remdamiesi savo patirtimi, galime teigti, jog mūsų darbas buvo vertas pastangų, davė nemažai puikių rezultatų ir išbandė mūsų jėgas.

   Kodėl vaikams ir jaunimui reikalinga pagalba telefonu?    Pagalbos linijos steigimas    Vaiko apsauga    Konfidencialumas    Telefono skambutis    Specialiosios pagalbos linijos    Stebėjimas ir įvertinimas    Vaikų ir jaunimo požiūris    Jaunimo tarpusavio pagalba    Greta telefoninės pagalbos    Pavyzdžiai iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių    


Naujienų prenumerata

El. paštasSprendimas: ivc.lt